خانه / بایگانی برچسب: شهید ایاد دزفول

بایگانی برچسب: شهید ایاد دزفول

حسن جان، آیا برای ما دعا می کنی؟

به نام خدای مهربان برای فرمانده رشید اسلام شهید حسن آیرمی حسن جان سالهای سال است که از عروج خونینت می گذرد و هنوز جای تو در قلبمان خالی است. سر و رویمان را گرد پیری فرا گرفت اما غم نبود تو کم نشد. سی و یک سال گذشت اما …

ادامه نوشته »