بربال ملائک ، بیاد شهیدان دزفول قهرمان، سرباز شهید سعید قناد دزفولی

ما مانند امام حسین وارد جنگ شده ایم و مثل امام حسین کشته خواهیم شد.(امام خمینی) (ره)
شهدا آیاتی از نعمات خداوند متعال هستند که همچون آذرخش، اندک زمانی در کنار ما بودند و با ایثار جان خویش دوام و پایداری نظام جمهوری اسلامی و بقای وطن را برای ما به ارمغان آوردند . یاد و خاطره ی این جوانمردان از خود گذشته را پاس می داریم
سرباز شهید سعید قناد دزفولی فرزند محمد متولد 1340 شهادت 1360/6/27 پدافندی جبهه دهلاویه سوسنگرد مدفن گلزار شهید آباد

ghan-1

ghan-2

ghan-3

ghan-4

ghan-5

ghan-6

درباره منوچهر مهدی پور

صفحه منوچهر مهدی پور در رایحه

پیشنهاد ما به شما

چون رنج نبی نزد خدا گشت قبول /// وان کوثر جاودان عطا شد به رسول

قال الصّادقِ ُعلیه السلام : لِفاطِمهُ بِسعَهُ اَسماءٍ عِندالله  چون رنج نبی نزد خدا گشت …

یک دیدگاه

  1. کریم علیزاده

    من کریم علیزاده از دوستان‌شهید سعید قناد بودم.با هم در دبیرستان امام خمینی دزفول درس می خواندیم وروابط صمیمانه ای داشتیم خرداد ۵۹ دیپلم گرفتیم وبا شروع جنگ وتعطیلی دانشگاهها به سربازی رفتیم.بعد از آموزشی من به لشکر ۹۲ وسعید به لشکر ۱۶ رفت.هر دو همزمان در دوطرف رودخانه هوفل در جنوب سوسنگرد با دشمن بعثی می حنگیدیم ونبردها بسیار نزدیک وگاهی در حد فاصل رودخانه هوفل با عرض حدود ۳۰ تا ۴۰ متر بود.بین تاریخ حدود ۸ شهریور که عملیات داشتیم وتا نزدیکی بستان رفتیم تا شهادت ایشان که ۲۷ شهریور باشد،شبی ایشان را در خواب دیدم که روی تپه ای است ومرا دعوت می کند که همراهش بجایی برویم.اما من‌انگار وزنه سنگینی به پایم بسته باشند قدرت حرکت نداشتم ونرفتم.بعد از مدتی یک شب اجازه دادند وبرای حمام واستراحت ۲۴ ساعت به دزفول آمدم‌حمام کردم وبه دخیره سپاه کنار منزلمان‌در خیابان مطهری رفتم.با دیدن عکس سعید واطلاعیه شهادت او خوابم بر خودم تعبیر شد.خدا رحمتش کند وراهش مستدام‌باد.