سپاهیان ظفرمند کشور ایثار***ز ره رسیده به میدان افتخار ببین

شعری برای آزادگان دلاور به مناسبت سالگرد ورود دلیر مردان آزاده به کشور در تاریخ 26 مرداد ماه سال 1369

بسمه تعالی

برج اسد

بیا ترنم جاوید جویبار ببین
فراز برج اسد رایت بهار ببین

به شادکامی گلشن بهار از سر گیر
تموز سبز چمن خوشتر از ایار ببین

کبوتران سحر را رها ز دخمه شب
به گرد گنبد خورشید بی قرار ببین

پرید جاده خفته ز خواب سنگی خویش
نشاط او چو ستوران راهوار ببین

به پایبوسی پیکی که آید از بر یار
هزار دیده ی عاشق به رهگذار ببین

دل مرا که نشان بلوغ با خود داشت
به روی دوش نگاهم چو شیرخوار ببین

گسسته بند ز پای فرشتگان امید
هبوطشان ز فراسوی انتظار ببین

نهال صبر که خشکیدنش گمان می رفت
کنون پر از بر شیرین آبدار ببین

سبوی عشق که سنگ خلاف دورش باد
لبالب از می گلگون خوشگوار ببین

گلاب وصل چکید از گلابدان فراق
وز آن، نسیم صبا را ‌گلاب وار ببین

شکست جام جفا، دردی جنایت ریخت
صفای صافی مستان هوشیار ببین

شب سیاه گریزان به سوی خصم نگر
سپید صبح بشیر جمال یار ببین

ز آب روشن بهمن که جاودان جاری است
دماغ پروری خاک لاله زار ببین

به گلفشانی مردادمه، شگفت مدار
ز سعی بهمن پیروز این نثار ببین

خیال سرو پریشان نشد ز گرمی تیر
بساط شادی او را ز هر کنار ببین

هراس خار ز طوفان سخت پاییزی است
سه ماه مانده به آذر تنش نزار ببین

فلک! چه دام نهی بهر شیر بیشه عشق
در این حریم کمین کردگان شکار ببین

هزار یوسف کنعان ز چاه رشک و نفاق
به سوی مصر سرافراز رهسپار ببین

مراد خضر پی ما بر این دیار گذشت
کرامت قدم آن بزرگوار ببین

اگر چه دیده فروبست از جهان یعقوب
عزیز دیگر از آن پیر یادگار ببین

نثار مقدم سر کردگان جیش طلوع
دُر سپیده به دامان کوهسار ببین

سپاهیان ظفرمند کشور ایثار
ز ره رسیده به میدان افتخار ببین

گسسته هاله ی غربت ز ماه عارضشان
ز دوده آینه دل ز هر غبار ببین

به جسم پاک عزیزان دمیده روح خدا
فروغمندی آن را به هر عذار ببین

سخن ز وحدت جانها خیال واهی نیست
نشان روشن آن را در این دیار ببین

برای پاس حریم حسینیان زمان
مدافعان همه با عزم استوار ببین

تکاوران توانمند خطه ی توحید
در این طریق مقدس طلایه دار ببین

نشان حکم “یدالله فوق ایدیهم”
به بازوان توانای هر سوار ببین

ز سهم تندر تکبیر از زمین به سما
شکاف در دل این سقف بی حصار ببین

حماسه را زده با عشق پاک پیوندی
شگفت میوه ی این وصلت آشکار ببین

ز گنج طبع “محقق” جواهرات بدیع
سزای مقدم یاران حقگزار ببین

اثر دکتر محمدصادق محقق

درباره رایحه

پیشنهاد ما به شما

چون رنج نبی نزد خدا گشت قبول /// وان کوثر جاودان عطا شد به رسول

قال الصّادقِ ُعلیه السلام : لِفاطِمهُ بِسعَهُ اَسماءٍ عِندالله  چون رنج نبی نزد خدا گشت …