برچسب آرشیوها: خون سرخ

شهدا در یاد شمائـیم که آیـیـنه ی مائــید.

  همیشه حرف های با ارزش اگر گفته شوند بی ارزش می شوند، به همین خاطر است که ناگفته های بسیاری از زمان جنگ و شهدا باقی مانده است. قلم من برای نوشتن حقیقت آینه های بی غبار خیلی کم رنگ است! اما دل نامه ای دارم برای حقیقت آینه …

مطالعه بیشتر »