برچسب آرشیوها: قیس ابن مسهر صیداوی

فرا رسیدن سالگرد شهادت شهید حسین عزیزقاسم زاده گرامی باد.

فکر می کنم دانش آموز سال دوم یا سوم راهنمایی بودم .در محله ی خیابان مقداد و خیابان های اطراف. به همراه تعداد زیادی از بچه های محل، روزگار خوب و خوشی داشتیم. بی اغراق می گویم دوران کودکی من به همراه هم سن و سالهایم بسیار عالی و خاطره …

مطالعه بیشتر »