برچسب آرشیوها: محمدرضا سخاوت

یوسف به کنعان آمده، خوش آمده، خوش آمده

آزاده ی خانواده ما (محمدرضا سخاوت)     بعد از پذیرش قطعنامه 598، نخستین اقدام، آزادی اسرای طرفین  ایران و عراق بود.     این خبر شادی آور در تمام نقاط ایران، خستگی را از تن رزمندگان و خانواده ی آزادگان و مردم شهید پرور ایران که اسرا را مثل فرزندان خودشان دوست می …

مطالعه بیشتر »