برچسب آرشیوها: شهید غلامعباس سروندی

حنظله خمینی

       سال 1359 ایجاد درگیری های پراکنده ای در مرز ایران و عراق بویژه در خوزستان، انفجار در بازار و شهرهای مختلف، انفجار لوله های نفت ایران و به شهادت رسیدن هم وطنان ، اخبار روز ایران شده بود. سپاه پاسداران با جمعیت کم ولی همتی بلند به پاسداری از …

مطالعه بیشتر »