برچسب آرشیوها: پادگان کرخه

پدافندی فاو: کرخه

روزهای خوب پدافندی گردان بلال در خطوط فاو بعد از عملیات والفجر هشت چیزی کمتر از روزهای عملیات نبود. چه روزهای پشت پادگان کرخه و چه در روستای چوئیبده و چه روزهایی که در خط مقدم بودیم همه خاطره انگیز بودند. بطور قطع نمی توان همه اتفاقات آن روزها را …

مطالعه بیشتر »

حنظله خمینی

       سال 1359 ایجاد درگیری های پراکنده ای در مرز ایران و عراق بویژه در خوزستان، انفجار در بازار و شهرهای مختلف، انفجار لوله های نفت ایران و به شهادت رسیدن هم وطنان ، اخبار روز ایران شده بود. سپاه پاسداران با جمعیت کم ولی همتی بلند به پاسداری از …

مطالعه بیشتر »